Quy định cần biết về kiểm định nồi hơi

Kiểm định nồi hơi là thao tác đầu tiên cần phải thực hiện trước khi vận hành nồi hơi.

Người tạo: Admin

Quy định kiểm định này cần được thức hiện theo trình tự, thủ tục kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, theo định kỳ và thất thường cho các loại nồi hơi công nghiệp thuộc danh mục về các loại máy ,thiết bị, vật tư có đề nghị nghiêm ngặt về an toàn do Bộ cần lao - Thương binh và từng lớp ban hành.

Căn cứ vào quy định trên, cơ quan kiểm định có thể trực tiếp hay xây dựng quy định cụ thể, chi tiết đối với từng dạng hoặc loại nồi hơi nhưng không được trái với quy định cho quy trình này.

Tiêu chuẩn vận dụng kiểm định nồi hơi

Tiêu chuẩn này được vận dụng trong quy trình kiểm định nồi hơi gồm những tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước về an toàn:

- TCVN 7704: Yêu cầu đối với nồi hơi về kỹ thuật thiết kế, kết cấu, chế tác, lắp đặt, sử dụng và tôn tạo.

Nồi hơi (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi lớn hơn 0.7 bar (được phân loại theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7704:2007). Tiêu chuẩn cũ là TCVN 6004:1995.

Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 độ C.

Các bình chịu sức ép có áp suất định mức cao hơn 0.7 bar (không kể đối với áp suất thủy tinh)

- TCVN 6008-1995: Thiết bị sức ép - Các mối hàn kỹ thuật và phương pháp kiểm soát.

- TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi tuyệt đối cấu tạo hàn cho ống lò ống lửa (ngoại trừ nồi hơi nước).

Tiêu chuẩn này được vận dụng cho quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi hơi. Quy định kiểm định an toàn nồi hơi do Cục an toàn cần lao soạn thảo và được bạn hành bởi Bộ cần lao - Thương binh và từng lớp dựa trên quyết định 67/2008/BLĐTBXH ngày 29/12/2008/BLĐTBXH.

nồi hơi
Kiểm định nồi hơi trước khi vận hành

 

Các bước kiểm định nồi hơi

Chuẩn bị kiểm định

Thông báo cho cơ sở về kế hoạch và đề nghị trước khi đưa nồi hơi vào kiểm định.

Xác định và hợp nhất các biện pháp an toàn với cơ sở trước khi tiến hành kiểm định. Bố trí các kiểm định viên tham dự. Chuẩn bị đủ các phương tiện, công cụ, thiết bị cho quá trình kiểm định.

Kiểm tra hồ sơ

Căn cứ vào chế độ kiểm định để soát, kiểm tra hồ sơ của nồi hơi gồm các yếu tố: lý lịch nồi hơi, hồ sơ xuất xưởng, nơi đặt nồi hơi, biên bản lắp đặt,...

Kiểm soát bên ngoài và bên trong

Đối với các loại nồi hơi cao trên 2m phải làm các công trình dàn giáo để có thể coi xét được toàn diện các bộ phận trong nồi hơi.

Cần chú ý quan sát các vết nứt, cáu bẩn, rò rỉ, các phụ kiện đi kèm...

Kiểm tra khả năng chịu sức ép

Thực hiện kiểm tra thủy lực để kiểm soát khả năng chịu sức ép và độ kín của nồi hơi theo trình tự: xác định áp suất thử, thời kì thử thủy lực, nạp đầy nước, giảm áp suất từ từ, thực hiện kiểm định, rà soát vận hành...

>>Xem thêm: 
https://autobonbanh.net/details/ung-dung-cua-noi-hoi-trong-thu-hoi-nhiet-thai.html

Tin cùng chuyên mục

Bình luận